MAZURSKIE AGRO SHOW

Aktualności

Dział wideo

Dział wideo

Odliczanie

9 lutego 2019

Rozpoczęcie wystawy Mazurskie AGRO SHOW 2019
 

 

Newsletter

Zamów nasznewsletter informacyjny

Treść strony

Formularze zgłoszeniowe

Formularze zgłoszeniowe na wystawę MAZURSKIE AGRO SHOW OSTRÓDA 2018 dostępne są jedynie w wersji elektronicznej. Uprzejmie prosimy o pobranie, wypełnienie i wydrukowanie edytowalnych plików PDF. 

Warunkiem udziału w Wystawie MAZURSKIE AGRO SHOW OSTRÓDA 2018 jest:
1. Zaakceptowanie Regulaminów Wystawy.
2. Przesłanie Organizatorom pocztą, w wyznaczonym terminie, prawidłowo wypełnionych formularzy wraz z kopią wypisu z rejestru/ewidencji działalności gospodarczej.
3. Wniesienie stosownych opłat po otrzymaniu od Organizatorów Potwierdzenia Udziału.

Zgłoszenie udziału obejmuje:

FORMULARZ A - zamówienie podstawowe:
powierzchnia kryta - niezabudowana; zgłoszenie Podwystawcy/Podwystawców (formularz - A1); obowiązkowy wpis do katalogu (formularz - A2); 

FORMULARZ B - zamówienie dodatkowe:
- energia elektryczna;
- sprzątanie stoiska;
- indywidualna ochrona stoiska;
- usługa wózka widłowego;
- ekspozycja na terenie zewnętrznym
- dodatkowe zaproszenia;
- logo wystawcy na planach wystawy;
- reklama w katalogu wystawy;
- najem sali konferencyjnej;
- reklama na telebimie
;
- najem wyposażenia dodatkowego.

 
REGULAMINY WYSTAWY 

 

Nasz profil w serwisie YouTube