MAZURSKIE AGRO SHOW

Aktualności

Dział wideo

Dział wideo

Odliczanie

9 lutego 2019

Rozpoczęcie wystawy Mazurskie AGRO SHOW 2019
 

 

Newsletter

Zamów nasznewsletter informacyjny

Treść strony

Dofinansowanie dojazdów dla grup

    Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych przyznaje dopłatę do przyjazdu zorganizowanej grupy osób na wystawę MAZURSKIE AGRO SHOW OSTRÓDA 2018.  
    Dopłata następuje do każdego autokaru zarejestrowanego na Wystawie w dniach 10-11 lutego 2018 r. i wynosi 1,00 zł netto/km licząc w obie strony. Trasa liczona jest najkrótszą drogą wg http://maps.google.pl/. Za miejsce wyjazdu grupy uznawana jest siedziba instytucji. Nie przyznajemy dopłaty do drogi wykonanej w celu dojazdu autokaru do miasta siedziby instytucji oraz w celu zebrania uczestników.  
Dopłata dokonywana jest przelewem, na podstawie faktury, na konto instytucji organizującej wyjazd (w przypadku, gdy autokar jest instytucji i dana jednostka ma możliwość wystawienia faktury za transport osób). W innym przypadku dopłata przekazywana jest przelewem na konto przewoźnika na podstawie faktury. W celu uzyskania dofinansowania należy dostarczyć do Biura Wystawy wypełnioną Kartą Zgłoszeniową wraz z listą uczestników.

REGULAMIN DOFINANSOWANIA

Nasz profil w serwisie YouTube